Available courses

เนื้อหาการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยที่ 1 TED Talks และ ทักษะการนำเสนอแนวใหม่

หน่วยที่ 2 สื่อ และ และศิลปะการนำเสนอ

หน่วยที่ 3 YouTuber

หน่วยที่ 4 มินิโปรเจค


❤️ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนค่ะ❤️
"เรียนคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องยาก"
❤️ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนค่ะ❤️
"เรียนคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องยาก"
เนื้อหาการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1
หน่วยที่ 1 การประยุกต์
หน่วยที่ 2 จำนวนและตัวเลข
หน่วยที่ 3 การประยุกต์เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
หน่วยที่ 4 การสร้าง