Available courses

เนื้อหาการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1

สาระการเรียนรู้ที่ 1 การเคลื่อนไหวแสนสนุก

สาระการเรียนรู้ที่ 2 ทิศทางหรรษา

สาระการเรียนรู้ที่ 3 รูปแบบน่ารู้

สาระการเรียนรู้ที่ 4 การเคลื่อนไหวและจังหวะแสนสนุก

สาระการเรียนรู้ที่ 5 หนูทำได้

วิทยาการคำนวณสอนให้
เรามี HEAD HAND และ HEART ที่พร้อมสำหรับโลกแห่งอนาคต
>HEAD - เข้าใจวิธีคิดในการแก้ไขปัญญหา>🖐HAND - รู้จักการใช้ข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ >❤️HEART - มีหัวใจที่แข็งแรงรู้เท่าทันเทคโนโลยี

เนื้อหาการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยที่ 1 TED Talks และ ทักษะการนำเสนอแนวใหม่

หน่วยที่ 2 สื่อ และ ศิลปะการนำเสนอ

หน่วยที่ 3 YouTuber

หน่วยที่ 4 มินิโปรเจค


❤️ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ ป.6❤️
"เรียนคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องยาก"